Insignum MWS
 
Zadaniem modułu INSIGNUM Magazyny Wysokiego Skłądowania (MWS) jest zarządzanie przestrzenią magazynową i wspomaganie optymalnego jej wykorzystania. W tym celu tworzony jest model dostępnych miejsc składowania odwzorowujący ich fizyczny układ w hali magazynowej (halach magazynowych).
 
Moduł pozwala na organizowanie miejsc składowania w drzewiastą hierarchię, pozwalająca na czytelne odzwierciedlenie organizacji przestrzennej miejsc składowania (np. rzędy -> regały -> półki).
 
Wykorzystanie MWS w  INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa pozwala na sprawne odszukanie pozycji asortymentowych oraz optymalizację ścieżki poruszania się po magazynie w celu pobierania towarów do wydania. Odbywa się to poprzez:
 
  • Możliwość drukowania na dokumentach magazynowych adresów składowania
  • Sortowanie pozycji na wydruku wg kolejności zdefiniowanej w drzewie MWS (poruszanie się wg ustalonej ścieżki)
 
Moduł MWS pozwala na
 
  • Zdefiniowanie wielu magazynów wysokiego składowania - niezbędne np. do obsługi firm wielo-oddziałowych pracujących na wspólnym serwerze
  • Ustalanie listy magazynów logicznych ( INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa), które będą współpracowały z danym MWS a które nie. Dzięki temu nie wszystkie magazyny muszą współpracować z MWS (rozkładać i pobierać towary z miejsc składowania)
  • Przechowywanie danego towaru w wielu miejscach składowania.Umożliwia wydawanie jednym dokumentem towarów pochodzących z różnych miejsc składowania
  • Jednostkami składowania w MWS jest pojedynczy asortyment – składowanie w jednostkach ewidencyjnych (sztuki, kilogramy). MWS przeprowadza operacje rozłożeń, pobrań, przesunięć na pojedynczym asortymencie
  • Obsługa MWS jest ściśle zintegrowana z modułem INSUGNUM Sprzedaż Hurtowa
  • Polega to na automatycznym inicjowaniu czynności w MWS poprzez wystawiane w  INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa dokumenty przyjęć i wydań magazynowych (PZ, WZ, RW, MM)


 

 

      Sprawdź także:

                    

 

 

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl