Insignum Korekta Podatku VAT

Moduł INSIGNUM Korekta Podatku VAT działa zgodnie z zapisami ustawowymi obowiązującymi od 01.01.2013r w zakresie korekty podatku VAT od nierozliczonych i przeterminowanych powyżej 150 dni należności (faktur sprzedaży) oraz zobowiązań (faktur zakupu).

Korekty w systemie INSIGNUM można dokonać „automatycznie” w sytuacji, gdy faktura jest zaksięgowana na kontach wynikających z rejestru VAT, w którym została zaewidencjonowana lub jest przeksięgowana na inne konto, ale pomimo przeksięgowania system jest w stanie dotrzeć do informacji jakie były pierwotne wartości Netto i VAT tej faktury.
Dla faktur przeksięgowanych jako brutto na etapie tworzenia korekty użytkownik będzie zobowiązany do podania kwoty Netto oraz VAT.
 
Moduł umożliwia:

W części dotyczącej Wierzyciela:

• Wyliczenie i zaksięgowanie korekty VATu należnego od przeterminowanych powyżej 150 dni należności (faktur sprzedaży)
• Uwzględnienie korekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
• Wygenerowanie deklaracji VAT-ZD - załącznika pod deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
• Wygenerowanie szczegółowego zestawienia dot. zmniejszenia kwoty podatku należnego w wyniku dokonanych korekt - raport
• Ewidencjonowanie zapłat do należności ujętych w korekcie VAT
• Wygenerowanie zestawień dot. zwiększenie kwoty podatku należnego w oparciu o zaewidencjonowane zapłaty do wierzytelności od których odzyskano VAT - raport

W części dotyczącej Dłużnika:

• Wyliczenie i zaksięgowanie korekty VATu naliczonego od przeterminowanych powyżej 150 dni zobowiązań (faktur zakupu)
• Uwzględnienie korekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
• Wygenerowanie szczegółowego zestawienia dot. zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w wyniku dokonanych korekt - raport
• Ewidencjonowanie zapłat do zobowiązań ujętych w korekcie VAT
• Wygenerowanie zestawień dot. zwiększenie kwoty podatku naliczonego w oparciu o zaewidencjonowane zapłaty do faktur zakupu od których skorygowano VAT - raport

Sprawdź także:

                                      

 

 

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl