Kolejne „Mrówki” i składy budowlane pracują na oprogramowaniu INSIGNUM

W Tłuszczu nieopodal Wołomina ruszył 132 sklep PSB Mrówka, który działa na oprogramowaniu klasy ERP INSIGNUM. W Osielcu (woj. małopolskie) zaś wystartował skład budowlany, który funkcjonuje na czterech modułach systemu.

Zostały wdrożone tam narzędzia wspomagające zarzadzanie sprzedażą i gospodarką magazynową – INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa, moduł usprawniający czynności związane z administracją kadrowo-płacową – Insignum Kadry i Płace, a także system do prowadzenia „pełnej księgowości”, zgodnie z aktami normatywnymi – INSIGNUM Finanse i Księgowość. Zaimplementowano tam także  pełną ewidencję majątku trwałego, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych firmy – Insignum Środki Trwałe.

Obecnie z INSIGNUM korzysta już ponad 250 punktów sprzedaży w tym 132 sklepy PSB - Mrówka i Min-Mrówka, a także 123 hurtownie jedno - i wielooddziałowe.