Programista PHP

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za  tworzenie i rozwój oprogramowania serwerowego, wchodzącego w skład systemu do cyfrowej dystrybucji treści.

 

Nasze wymagania stawiane kandydatom:

 • Bardzo dobra znajomość wzorców projektowych programowania obiektowego oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania

 • Bardzo dobra znajomość PHP oraz JavaScript. Mile widziana znajomość Javy lub C++ 

 • Praktyczna wiedza z zakresu Zend Framework, jQuery oraz Bootstrap'a 

 • Praktyczna wiedza z PostgreSQL w wersji od 8.4

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej

 • Zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielność

 

Mile widziane:

 • Znajomość SOA, zagadnień związanych z usługami sieciowymi oraz wymianą danych (SOAP, JSON) 

 • Znajomość HTML5, CSS3 

 

Ze swojej strony oferujemy :

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole profesjonalistów pozwalającą na ciągłe pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku IT

 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

 • Wynagrodzenie podstawowe plus premia

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV i list motywacyjny na podany adres e-mail:

rekrutacja@infover.pl


Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Kielcach (dawniej Infover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce  moich danych osobowych zawartych w CV do celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie."