INSIGNUM Wspomaganie Produkcji
 
INSIGNUM Wspomaganie Produkcji to moduł wspomagający zarządzanie procesem produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania gospodarką magazynową.
 
 
Jak działa?
 
 
1. W kartotece towarowej iHurt, dla asortymentów oflagowanych jako wyroby, definiowany jest ich skład, czyli to jakie materiały, surowce i opakowania zwrotne są potrzebne do wyprodukowania wyrobu - ich ilość oraz procent strat. Definicja ta wykorzystywana jest jako podpowiedź w obsłudze zleceń produkcyjnych, jednak ostateczny skład wyrobu ustalany jest w konkretnym zleceniu. 
 
2. Dział sprzedaży wpisuje zlecenia produkcyjne sygnalizując zapotrzebowanie na konkretny asortyment. Zlecenia otrzymują status "Zapotrzebowanie" i nie powodują żadnych ruchów magazynowych. Nie wymagają także dostępności surowców ani opakowań. System na podstawie definicji składników produktu informuje o stanie dostępności materiałów, ostrzega o ewentualnych brakach, ale zlecenie można wystawić nawet jak nie ma w danej chwili wystarczających zapasów do realizacji produkcji.
 
3. Dział produkcji weryfikuje zlecenia i ustawia je w status "Do realizacji". Status ten wymaga dostępności materiałów w magazynie, ale nie powoduje jeszcze ruchów magazynowych.
 
4. Po realizacji produkcji zlecenie jest uzupełniane o odpowiednie informacje (faktyczne ilości wytworzonego produktu, zużytych materiałów, straty) i ustawiane w status "Zrealizowane"Czynność ta powoduje wystawienie powiązanych ze zleceniem dokumentów magazynowych takich jak: 
- RWP - wydanie materiałów i opakowań,
- PWP - przyjęcie wyrobu gotowego i opakowań,
- RWPS - rozchód wewnętrzny strat.
 
5. Dodatkowo, system może przesunąć wyprodukowane wyroby na magazyn handlowy.
 
 

   

Sprawdź także:

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl