INSIGNUM gotowe na JPK

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa będą zobligowane do przekazywania szczegółowych danych podatkowych, dotyczących prowadzonej działalności w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprogramowanie INSIGNUM zostanie przystosowane do tych zmian. 

Specjaliści Infover na bieżąco śledzą zmiany ustawodawcze. Dzięki temu klienci korzystający z oprogramowania INSIGNUM będą mogli w bezpieczny i wygodny sposób generować pliki JPK, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Nowa formuła będzie funkcjonować od lipca 2016 roku. 

 

Zasady działania 

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada standaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

JPK został podzielony na 7 struktur: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,  faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów.

W module  INSIGNUM SPRZEDAŻ HURTOWA będą generowane pliki „Magazyn - JPK_MAG” oraz „Faktury VAT - JPK_FA”. Pozostałe pliki w ramach JPK za wyjątkiem podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów, będą generowane w INSIGNUM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ.

Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca bieżącego roku będzie dotyczył dużych podmiotów (zatrudniajacych więcej niż 250 pracowników, albo osiągających roczny obrót na poziomie 50 mln euro lub więcej). Od 1 stycznia 2017r. obowiązek comiesięcznego generowania i przesyłania ewidencji VAT w formie JPK będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa, a w 2018r. – mikro-przedsiębiorstwa. 

 

Szczegółowe informacje na temat JPK Ministerstwo Finansów zamieszcza na bieżąco na swojej stronie internetowej. 

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny