Jednolity Plik Kontrolny dla MŚP od nowego roku
Od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobligowane do comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w formie JPK. Do zmian w ordynacji podatkowej przystosowany jest w pełni system klasy ERP INSIGNUM. Oprogramowanie, w ramach swych funkcjonalności, od pięciu miesięcy umożliwia generowanie i wysyłanie plików JPK dużym przedsiębiorcom.  
 
Mali i średni przedsiębiorcy (mała firma: do 50 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny mniejszy niż 10 mln euro; średnia firma – do 250 pracowników, roczny obrót mniejszy niż 50 mln euro lub roczna suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro) będą zobligowani do przesyłania dokumentów w postaci JPK drogą elektroniczną do dnia 25 miesiąca następnego.  Pierwsze sprawozdanie będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r
 
Jednolity Plik Kontrolny, zawierający ewidencję sprzedaży i zakupu VAT (JPK _VAT),będzie generowany w module INSIGNUM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
 
Wymóg przekazywania danych z pozostałych struktur rozliczeniowych: księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn będzie te podmioty obowiązywał od 1 lipca 2018 r.
 
Moduły systemu INSIGNUM od 1 lipca 2016 r. są przystosowane do generowania wyżej wymienionych formatów plików JPK tj. JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA oraz podstawowego pliku JPK_VAT.  
 
W ślad za nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, dotyczącymi formatów i struktur plików JPK, funkcjonalności modułów INSIGNUM są na bieżąco aktualizowane tak, aby spełniać aktualne wymogi ustawowe.
 
Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.
 
Szczegółowe informacje na temat JPK Ministerstwo Finansów zamieszcza na bieżąco na swojej stronie internetowej.