Insignum Analizy Dodatkowe

Moduł INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa w ramach swojej funkcjonalności oferuje szeroki zakres „gotowych” analiz – sprzedaży, zakupów, zapasu i obrotu magazynowego, rozliczeń z kontrahentami. Jeżeli jednakże potrzebujemy jakiejś specyficznej analizy niedostępnej w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa możemy albo „zamówić” w Infover rozbudowę programu albo skorzystać z modułu Analiz Dodatkowych.

Narzędzie to pozwala na wykonywanie przez użytkowników dodatkowych (niestandardowych) analiz, przygotowanych w postaci zapytań SQL uzupełnionych o specjalną sekcję "Parametry", pozwalającą na przyjazne dla użytkownika ustalanie parametrów analizy.
Analizy mogą być przygotowywane przez konsultantów Infover lub obsługę informatyczną u Klienta.
 

Bezpieczeństwo

• Analizy dodatkowe wykonywane są z użyciem dostępu ReadOnly do SQL (tylko odczyt danych bez możliwości ich modyfikacji). Warunek ten jest sprawdzany przed wykonaniem każdej analizy. Tak więc jeżeli ktoś przygotowałby polecenie SQL modyfikujące (kasujące) dane – narzędzie takich poleceń nie wykona.
• W INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa zostało wydzielone osobne uprawnienie użytkowników do analiz dodatkowych – dzięki temu analizy dodatkowe mogą wykonywać tylko wybrani użytkownicy.
• Po przygotowaniu analizy w pliku SQL, można ją przed przekazaniem użytkownikom zapisać w postaci zaszyfrowanego pliku „str2”. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nikt nie zmieni jej funkcjonalności w nieautoryzowany sposób.

Działanie modułu

• Przygotowany odpowiednio plik z analizą dodatkową („.sql” lub zabezpieczony „str2. ) wgrywamy na dysk swojego komputera
• W INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wybieramy z menu "Zestawienia -> Analizy dodatkowe" i wskazujemy którą z analiz dodatkowych chcemy wykonać
• INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa rozczytuje definicje analizy i pokazuje okienko pozwalające na ustalenie parametrów analizy.Parametry ustalane są w przyjazny dla użytkownika sposób – nie tylko przez wpisywanie danych w okienka, ale także przez wybór z listy, zaznaczenie fajki, wybór z kalendarza. Dodatkowo twórca analizy może zasugerować domyślne ustawienia wybranych parametrów. 
• Po ustaleniu parametrów analizy klikamy „Wykonaj”.
• Wyniki analizy pokazywane się w postaci listy. Dane z listy można:
1. skopiować i wkleić do Excel’a
2. zapisać w postaci Excel’a lub pliku „CSV” – korzystając z opcji „Zapisz wynik”

Korzyści

• Dodatkowe analizy bez konieczności oczekiwania na aktualizację wersji INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa.Przygotowany plik z analizą wgrywamy na dysk i już możemy wykonać analizę.
• Optymalizacja kosztów.Przygotowanie pliku z analizą jest dużo mniej czasochłonne (a tym samym kosztochłonne) niż rozbudowa INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa o kolejną analizę. Nawet jeżeli analizę przygotowują konsultanci Infover – będzie ona kosztowała kilkaset złotych a nie kilka tysięcy.
• Moduł analiz dodatkowych będzie bardzo pomocnym narzędziem w firmach szeroko stosujących controlling w zarządzaniu firmą, mających zapotrzebowania na zestawienia niedostępne spoza standardowego zestawu.

 

      Sprawdź także:

 

 

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl