Insignum eDOKUMENTY
 
INSIGNUM eDokumenty – pozwala na pełne zarządzanie wymianą faktur elektronicznych. Wykorzystanie systemu pozwala na całkowite wyeliminowanie „papierowych” faktur a korzyści z tego płynące są niebagatelne.
 
 
 
 
 
 
 

U Nadawcy (wystawcy faktury)

  • drukowanie – toner, papier, czas pracowników,
  • wysyłka, dostarczenie – czas, koperty, znaczki,
  • archiwum elektroniczne

Schemat wymiany

U Odbiorcy

  • usprawnienie obiegu dokumentów,
  • automatyczne przetwarzanie dokumentów,
  • archiwum elektroniczne
  • Przesyłanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661) Wymiana eFaktur odbywa się pomiędzy nadawcą a odbiorcą z udziałem operatora. Operator zapewnia stronom wymiany a także urzędom kontroli narzędzia i procedury gwarantujące:
  • niezaprzeczalność pochodzenia i integralność (zabezpieczenie przed zmianą) treści eFaktur,
  • przechowywanie i udostępnianie eFaktur zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy
  • udostępnianie w odpowiedni sposób eFaktur urzędom kontroli

 

 

Schemat wymiany 

 
INSIGNUM eDOKUMENTY, to:
 
1. Wymiana oparta o EDI - integralność treści i niezaprzeczalność pochodzenia gwarantowana jest procedurami uzgodnionymi pomiędzy Nadawcą, Odbiorcą i Operatorem. Bezpieczeństwo podnosi niekwalifikowany (bezkosztowy) podpis elektroniczny.
 
2. XML wybrany jako podstawowy format wymiany danych, zapewnia to 
 
łatwość przetwarzania i wyodrębniania danych
 
ścisły związek zawartości dokumentu z prezentacją graficzną (podglądem)
 
3. Współpraca z INSIGNUM SPRZEDAZ HURTOWA w zakresie wysyłania eFaktur oraz importu dostaw z XML.
 
4. Współpraca z INSIGNUM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ w zakresie elektronicznego obiegu eFaktur u Odbiorcy oraz ich automatycznego księgowania.
 
5. Możliwość pracy z różnymi systemami u Nadawcy i Odbiorcy – technologia webservice, przesyłanie eFaktur mailem, translacja formatów, witryna WWW dla odbierania i obsługi eFaktur, itd.
 
INFOVER oferuje swoje usługi jako operator w wymianie eFaktur i innych dokumentów elektronicznych. Zobowiązujemy się wykorzystując własną infrastrukturę ewidencjonować, przechowywać przez ustalony okres oraz udostępniać w odpowiedni sposób eFaktury.
 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi Klienci mogą korzystać z dobrodziejstwa eFaktur bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Opłaty uzależnione są od ilości przesyłanych eFaktur.
Dzięki szerokiemu zakresowi działalności INFOVER jako operator eFaktur korzysta tylko z własnych zasobów (oprogramowanie, sprzęt, administracja). Pozwala to nam zaoferować bardzo atrakcyjne stawki opłat za przesyłane eFaktury.

eObieg w INSIGNUM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

eFaktura pobierana jest przez odbiorcę eDokumentów i „obrabiana” w ramach zdefiniowanych ścieżek obiegu.
Dodatkowymi zaletami eObiegu są:


• Możliwość obsługi wielu dokumentów jednocześnie – znacznie poprawia sprawność obsługi.
• Ścieżki automatyczne – automatyczna obsługa prostych schematów (np. zakup towarów)
• Podgląd dokumentu – pozwala na zapoznanie się z zawartością dokumentu w postaci czytelnego dla użytkownika podglądu graficznego.
• Historia obiegu - widzimy, kto, kiedy wykonywał kolejne kroki obsługi dokumentu.
• System automatycznych monitów w sytuacji gdy obsługa dokumentu na danej ścieżce trwa dłużej niż zakładano.


 

 

 

                                Sprawdź także:                                                                                                                            Pobierz ulotkę:                                                                                                         

                                                                                     

 

 

 


Zachęcamy do spotkania z naszym konsultantem, który przybliży korzyści jakie mogą Państwo odnieść z wdrożenia systemu. Indywidualne spotkanie pozwoli na poznanie Państwa potrzeb i prezentację systemu.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu  (41) 367 89 55, (41) 367 89 30, (41) 367 85 28 lub e-mail: insignum@infover.pl